Informatie

Ziek melden

Ziek melden kan telefonisch via 06-39054370, of via de mail
(info@duimelotjeede.nl). Graag voor 8.15 uur!

Brengen en halen

’s Ochtends kunt u uw kind brengen tussen 8.15 en 8.45 uur en ophalen tussen 11.45 en 12.15 uur. ’s Middags kunt u uw kind brengen tussen 12.45 uur en 13.15 uur en ophalen tussen 15.30 en 15.45 uur. Wanneer uw peuter door iemand anders opgehaald wordt, wilt u dit dan ook aan ons doorgeven?

Algemene voorwaarden

Beleidsplan Duimelotje 2020

Inspectierapport 2020 KDV (1)

Inspectierapport 2020 KDV (2)

Klachten Reglement
Klachtenregistratieformulier
Ouderbijdrage 2021
Oudercommissie huishoudelijk regelement
Oudercommissie regelement
Praktische informatie voor ouders
Vakanties 2021-2022
Verklaring geen recht op kindertoeslag

LRK-nummer: 191151762